Visa na Kubę tarjeta del turista poradnik przed podróżą na Kubę
Poradnik praktyczny

Wiza na Kubę

Obywatele polscy udający się na Kubę zobowiązani są do posiadania wizy odpowiedniej do celu planowanego pobytu. Wiza na Kubę wydawana jest przez konsulat kubański w kraju zamieszkania.

 

W Polsce wizy wydaje konsulat kubański w Warszawie. Karty turysty (indywidualne lub grupowe) można nabyć także w niektórych biurach podróży.

 

Obywatele Polski mogą również skorzystać z usług konsularnych kubańskich konsulatów w innym kraju zamieszkania poza Polską.

 

Wjazd bezwizowy jest możliwy dla obywateli niektórych krajów takich jak Białoruś, Macedonia lub Serbia.
Warto to sprawdzić, jeśli posiadasz podwójne obywatelstwo lub jeśli Twój towarzysz podróży jest innej narodowości.

 

Więcej informacji na ten temat uzyskasz na  hiszpanojęzycznej stronie Cubatramite

Usługi konsularne - Adresy

Wydział Konsularny Ambasady Republiki Kuby w Polsce

 

Usługi konsularne:
poniedziałek, środa i piątek, od 09:00 do 13:00 godz. po wcześniejszym umówieniu

 

Godziny obsługi klienta mogą ulec zmianie, więc warto zawsze zajrzeć na stronę Ambasada Republiki Kuby w Polsce 

 

 

Adres:

ul.Domaniewska 34a, 3 piętro

02-672 Warszawa, Mokotów

 

Telefon: +48 22 8481715, +48 22 6461178

 

Fax: +48 22 8482231

 

Emails: embacuba@embacuba.pl

consulcu@embacuba.pl

Wydział Konsularny Ambasady Republiki Polski na Kubie

 
Ambasada publikuje aktualne informacje w mediach społecznościowych Twitter

 

 

 

Adres:

Calle G No. 452 esquina 19, Vedado

10 400 La Habana

 

Telefon: +53 7 833-2440

 

Faks: +53 7 833-2442

 

Rodzaje wizy na Kubę

Karta turysty –  Tarjeta de turista A-1

Karta turysty jest wymagana w przypadku podróży przez obcokrajowców, którzy odwiedzają Kubę w celach turystycznych drogą powietrzną lub morską.

 

Taka wiza na Kubę obowiązuje na jednorazowy wjazd na terytorium Kuby i na pobyt do maksymalnie 90 dni. W przypadku przedłużenia pobytu kartę turysty można przedłużyć na miejscu o dodatkowe 90 dni w jednym z Biur ds. Imigracji i Cudzoziemców czyli  Dirección de Inmigración y Extranjería (DIE) pod adresem najbliższym miejscu noclegu turysty na Kubie.

 

Także osoby niepełnoletnie muszą posiadać kartę turysty nawet jeśli są zarejestrowane w paszporcie rodziców.

 

Do aplikacji o wizę bezpośrednio w konsulacie potrzebne są następujące dokumenty:

1. Ważny paszport

2. Wniosek wizowy

3. Bilet lotniczy z datą wlotu i powrotu

4. Potwierdzenie rezerwacji noclegu w hotelu lub w kwaterze prywatnej na co najmniej trzy pierwsze dni pobytu

5. Uiszczona opłata konsularna według aktualnego cennika

Wiza rodzinna  A-2

Wiza rodzinna A-2 jest przyznawana nie urodzonym na Kubie krewnym Kubańczyków. Muszą oni udokumentować następujący stopień pokrewieństwa: dzieci, małżonkowie, rodzice, wnuki lub dziadkowie oraz zadeklarować odwiedzenie krewnych i zamieszkanie w ich domach jako cel podróży.

 

Wiza na Kubę dla członków rodziny jest wydawana na maksymalnie 90 dni.

 

Do aplikacji o wizę bezpośrednio w konsulacie potrzebne są następujące dokumenty:
1. Ważny paszport
2. Zdjęcie paszportowe
3. Wniosek wizowy A-2
4. Kserokopia aktu małżeństwa lub aktu urodzenia, które dokumentują pokrewieństwo z obywatelem Kuby.
5. Opłata konsularna przewidzianą za tę usługę

 

Obcokrajowcy, którzy zamierzają zatrzymać się w domu znajomego, który ale nie jest uprawniony do wynajmu lub który nie otrzyma zapłaty za czynsz, muszą podróżować na podstawie wizy rodzinnej.
Będąc na Kubie można też wystąpić o zmianę karty turysty na wizę rodzinną w Biurze ds. Imigracji i Cudzoziemców w gminie czasowego pobytu.

 

Procedura zamiany karty turysty na wizę rodzinną wygląda następująco. Przy wjeździe na Kubę należy zadeklarować miejsce zamieszkania podczas pobytu na Kubie w urzędzie imigracyjnym, podając adres domu znajomego.


W ciągu pierwszych 3 dni od wjazdu do kraju wymagane jest osobiste wstawienie się w Urzędzie ds. Imigracji i Cudzoziemców czyli Dirección de Inmigración y Extranjería (DIE)  wraz z kubańskim znajomym.  Kubański znajomy powinien posiadać  akt własności domu, w którym zamierza zaoferować nieodpłatny nocleg obcokrajowcowi. Opłatę za zmianę wizy na Kubie dokonuje się w formie zakupu znaczków urzędowych w banku Metropolitan. 

Wizy biznesowe A-7 i D-7

W przypadku wizyty biznesowej bez posiadania wcześniejszych relacji biznesowych z Kubą należy złożyć wniosek o wizę rozpoznawczą tzw. visado exploratorio A-7. To wiza dla obcokrajowców, którzy planują podróż na Kubę w celu zaoferowania jakiegoś rodzaju działalności lub świadczenia swoich usług.

 

Posiadając już wcześniejsze relacje biznesowe można ubiegać się o wizę handlową tzw. visado comercial D-7. To typ wizy dla zagranicznych przedstawicieli handlowych lub agentów biznesowych podróżujących na Kubę w celu prowadzenia działalności handlowej.

 

Warto wiedzieć, że zagraniczni biznesmeni, którzy okresowo przebywają na Kubę w celach handlowych, nie muszą uzyskać pozwolenia na pracę. Wystarczające jest posiadanie odpowiedniej wizy.

 

O wizę biznesową osoba zainteresowana musi wystąpić w biurze handlowym Ambasady Kuby w kraju zamieszkania. W procesie aplikacji wymagane jest wsparcia państwowej firmy na Kubie lub innej instytucji kubańskiej. Po wstępnej akceptacji przez biuro handlowe osoba aplikująca o wizę powinna zgłosić się osobiście w kubańskim konsulacie.

 

Nie zaleca się podróżowania na Kubę z wizą turystyczną, jeśli celem podróży jest działalność gospodarcza. Biznesmeni bez wizy biznesowej mogą napotkać się z odmową prowadzenia jakichkolwiek negocjacji z kubańskimi firmami.

 

Wiza biznesowa jest ważna 180 dni od daty wydania i przyznaje się ją na maksymalnie 90 dni.

Dokumenty do przedstawienia:
1. Ważny paszport
2. Zdjęcie paszportowe
3. Odpowiedni wniosek wizowy
4. Uiszczona opłat konsularna określoną za tę usługę

 

Aby uzyskać wizy przetwarzane przez organizacje i instytucje na Kubie za pośrednictwem Biura ds. Imigracji i Cudzoziemców tzw. Dirección de Inmigración y Extranjería (DIE), osoby zainteresowane powinny skontaktować się z konsulatem, by sprawdzić, czy zezwolenie zostało już otrzymane.

Wiza studencka D-2

Na krótkie pobyty w celach podjęcia nauki w szkole językowej lub uczestnictwa w różnego rodzaju kursach na przykład kursu tańca zazwyczaj wystarczy karta turysty.

 

Karta turysty ma ważność na 90 dni i może być przedłużona o kolejne 90 dni.

 

Wiza studencka D-2 jest wydawana dla studentów zagranicznych i stypendystów przyjętych na Kubę przez ośrodki naukowe, badawcze lub szkoleniowe.

 

Istnieje możliwość aplikacji o wizę studencką w konsulacie kubańskim w kraju zamieszkania. Warto jednak wiedzieć, że decyzja o wydaniu takiej wizy przychodzi z właściwego urzędu z Hawany, co w praktyce oznacza bardzo długi okres oczekiwania. Łatwiej jest przybyć na Kubę z kartą turysty i przy pomocy szkoły lub uniwersytetu aplikować na miejscu o wizę studencką. Nie wszystkie szkoły oferują taką pomoc i nie wszystkie kursy są uznawane za wystarczające na uzyskanie wizy studenckiej.

 

Nauka na uniwersytecie

Najłatwiej jest uzyskać wizę studencką w celu podjęcia nauki na kubańskim uniwersytecie.

Chętnie pomogę Ci przy zameldowaniu uczestnictwa w kursach języka hiszpańskiego na Uniwersytecie w Hawanie. Nauka odbywa się w grupach na różnych poziomach znajomości języka od kursów dla poczatkujących po kurs dla zaawansowanych. Najkrótszy okres nauki to jeden tydzień od poniedziałku do piątku. Im dłuższy okres takiej nauki tym niższa opłata tygodniowa. Możliwe są kursy wielomiesięczne . W razie dalszych pytań zapraszam do kontaktu ze mną KONTAKT.

 

Cudzoziemcy, którzy chcą podjąć studia podyplomowe, muszą złożyć wniosek o wizę studencką w konsulacie kubańskim najbliżej miejsca zamieszkania wraz z wymaganymi dokumentami z uczelni.

 

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź poniższy link Ministerstwa Szkolnictwa Wyższego Kuby czyli Ministerio de Educación Superior de Cuba.

 

Wymagane dokumenty
1. Ważny paszport
2. Cztery zdjęcia paszportowe
3. Odpowiedni wniosek wizowy
4. Uiszczona opłat konsularna określoną za tę usługę
5. Potwierdzenie uczestnictwa w szkoleniu, kursie czy innej formy nauki.

Wiza dziennikarska  D-6

Wiza na Kubę D-6 jest wydawana dla dziennikarzy, korespondentów, przedstawicieli prasy, radia, filmu lub telewizji oraz innych mediów zagranicznych.

 

O wizę dziennikarską osoba zainteresowana musi wystąpić w biurze prasowym Ambasady Kuby. Po zawiadomieniu konsulatu o akceptacji wniosku osoba zainteresowana powinna stawić się osobiście w konsulacie kubańskim.


Wizę dziennikarską przyznaje się na maksymalnie 90 dni.

 

Dokumenty do przedstawienia:
1. Ważny paszport
2. Zdjęcie paszportowe
3. Wniosek wizowy D-6
4. Uiszczona opłata konsularna według aktualnego cennika
5. Licencja prasowa

 

Aby uzyskać wizę, które jest przetwarzane bezpośrednio przez organizacje na Kubie za pośrednictwem Biura ds. Imigracji i Cudzoziemców tzw. Dirección de Inmigración y Extranjería, osoby zainteresowane powinny skontaktować się z konsulatem i sprawdzić, czy zezwolenie zostało już otrzymane.

Inne rodzaje wiz

Wiza na przeładunek A-3

Jest odpowiednia dla osób, którzy zatrzymują się na Kubie jako pasażerowie więcej niż 72 godzin i mniej niż 7 dni. Celem postoju może być przeprowadzenie prac konserwacyjnych środka transportu oraz transfer ładunku albo pasażerów.

 

Wiza tranzytowa A-4

Dla podróżujących, którzy zatrzymują się na wyspie w celu międzylądowania, zmiany samolotu i kontynuowania podróży wydawana jest wiza na Kubę A-4.  Pobyt tranzytowy, który wymaga tego typu wizy, powinien trwać co najmniej 72 godziny i maksymalnie 7 dni.

 

Wiza dla członków załogi A-5

Z  wizy A-5 korzysta załoga samolotów i innych środków transportu zatrzymujących się na terenie Kuby.

 

Wiza na uczestnictwo w wydarzenia okolicznościowych A-6

Obcokrajowcom podróżującym na Kubę w celu wzięcia udziału w określonych wydarzeniach pozarządowych wydawana jest wiza na Kubę A-6.

 

Wiza dla techników i naukowców D-1

Obowiązuje dla zagranicznych techników i naukowców oraz innych specjalistów, którzy ze względu na swoje specjalne kwalifikacje są zatrudniani przez oficjalne organizacje kubańskie do pracy na Kubie.

 

Wiza dla artystów D-3

Tego typu wizę wydaje się obcokrajowcom przybywającym na Kubę w celu uprawiania twórczości artystycznej. Każdy rodzaj takiej twórczości musi być wcześniej autoryzowana przez kubańskie Ministerstwo Kultury.

 

Wiza dla sportowców D-4

Sportowcom lub asystentom drużyn sportowych oraz ogólnie członkom delegacji sportowych wydawana jest wiza na Kubę D-4. 

 

Wiza na azyl D-5

Rodzaj wizy wydawany uchodźcom i osobom ubiegającym się o azyl polityczny.

 

Wiza religijna D-8

Dla przedstawicieli dowolnego kultu, religii lub sekty religijnej, którzy podróżują na wyspę, aby praktykować swoją wiarę obowiązuje wiza na Kubę D-8.

 

Wiza na leczenie medyczne D-10

Obcokrajowcy, którzy chcą poddać się leczeniu w kubańskich placówkach zdrowia mogą aplikować o wizę D-10.

 

Wiza E-1

Dla obcokrajowców, którzy ubiegają się o stały pobyt na Kubie wraz z obywatelami Kuby.

 

Wiza E-2

Dla obcokrajowców, którzy chcą zamieszkać na stałe na Kubie, ale nie mają kubańskich krewnych.

Pozwolenie na pracę

Obcokrajowcy, którzy chcą wykonywać jakąkolwiek pracę na Kubie, muszą wystąpić o pozwolenie na pracę. Pozwolenie takie wydawane jest przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych czyli Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS).

Wniosek o pozwolenia na pracę musi złożyć firma zlecającą pracę.

Po zatwierdzeniu pozwolenia przez Ministerstwo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych (MTSS), upoważniony organ zwraca się do Biura ds. Identyfikacji, Emigracji i Imigracji Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Kuby tzw. Dirección de Identificación, Emigración y Extranjería del Ministerio del Interior de Cuba o przyznanie pozwolenie na pobyt czasowy oraz do wydania odpowiedniego krajowego dokumentu tożsamości.

Po uzyskaniu przez obcokrajowca zezwolenia na pracę, jego krewni (małżonek i dzieci) mogą bez trudności uzyskać zezwolenie na pobyt czasowy. Mogą wjechać do kraju na podstawie wizy rodzinnej. Po przybyciu na Kubę wydawane jest zezwolenie na pobyt czasowy na warunkach takich jak pobyt czasowy pracownika z zezwoleniem na pracę.

Nie istnieje żadna dwustronna umowa o zabezpieczeniu społecznym między Kubą a Polską. Zagraniczni pracownicy z pozwoleniem na pracę na Kubie nie są objęci kubańskim systemem ubezpieczeń społecznych, który jest przeznaczony tylko dla kubańskich pracowników i stałych mieszkańców.

Publiczna ochrona zdrowia jest bezpłatna dla Kubańczyków (i stałych mieszkańców), ale nie dla obcokrajowców. Istnieje kilka szpitali, które świadczą usługi dla obcokrajowców. Opłata za usługi medyczne jest dokonywana w dewizach.