Kubańczycy
Informacje o Kubie,  Styl życia

20 ciekawostek społecznych o Kubie

Kubańczycy to wieloetniczny naród pochodzenia głównie europejskiego i afrykańskiego. Rewolucja castrowska wywarła ogromny wpływ na społeczeństwo kubańskie i sposób, w jaki jest ono zorganizowane. Za jeden z triumfów systemu porewolucyjnego uważa się wprowadzenie powszechnego systemu opieki zdrowotnej oraz ogólnokrajowego obowiązku szkolnego.

Kubańczycy

Kilka faktów

Dowiedz się więcej o społeczeństwie Kuby

Stopień alfabetyzacji
99.8%
Współczynnik urbanizacji
77%
Kubańczycy pomiędzy 15 i 64 rokiem życia
70.3%
Odsetek Kubańczyków określających się jako biali
64.1%
Kubańczycy

Kubańczycy

1. Jedna piąta z ponad 11 milionów wszystkich Kubańczyków mieszka w miejskim obrębie Hawany, a miasto liczy 2,2 milionów mieszkańców.
Drugim największym miastem na wyspie jest  Santiago de Cuba i liczy nieco ponad pół miliona mieszkańców.


2. Kuba szczyci się najwyższym wskaźnikiem spodziewanej długości życia w Ameryce Łacińskiej. Średnia u kobiet wynosi 81,3 lata a u mężczyzn 78,4 lat.


3. Na jedną kobietę przypada statystycznie 1,6 dziecka, co stanowi najniższą liczbę urodzeń w Ameryce Łacińskiej. Co trzecia ciąża zostaje usuwana, a sam zabieg jest bezpłatny.


4. Odnotowuje się najniższą śmiertelność niemowląt na zachodniej półkuli – 4,2 na 1000 urodzin.


5. Kuba ma 70 tysięcy lekarzy, podczas gdy w całej Afryce jest ich zaledwie 50 tysięcy. Na 10 tysięcy mieszkańców przypada tutaj 67 lekarzy. To jest najwyższy wskaźnik na świecie.

 Edukacja

kubański sklep

6. Kubańczycy są dobrze wykształconym narodem. Kraj ma jeden z najwyższych wskaźników alfabetyzacji na świecie sięgający niemal 100%.

 

7. Szkoła jest obowiązkowa dla wszystkich dzieci w wieku od 6 do 15 lat, a kolor wymaganych mundurków szkolnych zmienia się na rożnych poziomach nauczania.

 

8.Średni poziom wykształcenia dorosłej populacji to 9 stopni studiów

 

9. System edukacyjny Kuby jest wysoce scentralizowany, z silnym programem indoktrynacji politycznej i ideologicznej. Od studentów na Kubie oczekuje się zaangażowania w cele państwa.

 

10.Ponad 18% ludności aktywnej zawodowo ma uniwersyteckie wykształcenia w zakresie m.in. medycyny, oświaty, ekonomii, zawodów technicznych lub nauk społecznych.

 

Religia

11. Mężczyźni odbywają dwuletnią obowiązkową służbę wojskową, kobiety robią to dobrowolnie.

 

12. Komunistyczna Partia Kuby ma całkowitą kontrolę nad wszystkimi aspektami społeczeństwa i gospodarki.

 

13. Boże Narodzenie zostało uznane oficjalnie jako święto dopiero w roku 1997 po wizycie papieża Jana Pawła II. Wcześniej w roku 1969 roku Castro zniósł święta Bożego Narodzenia, ponieważ miały negatywny wpływ na krajową produkcję cukru.

 

14. Oficjalnie Kuba jest państwem świeckim. Kubańczycy mają jednak prawo do praktykowania wszelkich przekonań religijnych.

 

15. Aktualnie katolicyzm pozostaje dominującą religią na Kubie. Inną, często równolegle z katolicyzmem rozpowszechnioną religią jest santería.

Język

16. Kuba ma najwyższy wskaźnik rozwodów w Ameryce Łacińskiej.

 

17. Bejsbol jest najpopularniejszą dyscypliną sportu.

 

18. Podobnie jak w zdecydowanej większości krajów Ameryki Łacińskiej językiem urzędowym Kuby jest język hiszpański ze swoimi osobliwościami regionalnymi, zwłaszcza w intonacji. Ze względu na jego wymowę kubański hiszpański jest czasem żartobliwie nazywany Cubañol.

 

19. Populacja Kuby jest bardzo wieloetniczna, a małżeństwa mieszane między wieloma grupami są powszechne. Dokładne dane na temat demografii etnicznej Kuby są trudne do zdobycia.

 

20. Przewiduje się, że do 2099 r. populacja Kuby wyniesie około 6,8 milionów osób, czyli prawie połowę tego, co jest obecnie w 2021 r. Główną przyczyną jest emigracja.

Jeśli powyższy artykuł wzbudził Twoje zainteresowanie, polecam również tekst na temat gospodarki Kuby na stronie 10 ciekawostek ekonomicznych o Kubie. Warto wiedzieć, że Kuba jest jednym z nielicznych krajów na świecie, które utrzymują gospodarkę na tradycyjnym socjalistycznym modelu. Pod wieloma względami model ten jest bardziej restrykcyjny niż socjalistyczny model rynkowy Chin lub Wietnamu.