Gospodarka Kuby
Informacje o Kubie

10 ciekawostek ekonomicznych o Kubie

Kuba jest jednym z nielicznych krajów na świecie, które utrzymują gospodarkę na tradycyjnym socjalistycznym modelu. Pod wieloma względami model ten jest bardziej restrykcyjny niż socjalistyczny model rynkowy Chin lub Wietnamu. Gospodarka Kuby jest silnie kontrolowana przez państwo. Mówimy o gospodarce planowej, ponieważ wszelkie cele ekonomiczne wyznacza państwo. Także ceny ustala rząd. Od kilku lat jednak realizowane są pewne reformy gospodarcze z zamiarem liberalizacji gospodarki. W ten sposób powstają stopniowo nowe możliwości prywatnej działalności.

 

Gospodarka Kuby to szeroki temat. Poniższa lista daje tylko niewielki zarys tematu.

Gospodarka Kuby

1. Kluczową gałęzią gospodarki jest turystyka, a głównym eksportem usługi medyczne.

 

2. Produkcja cukru z trzciny cukrowej, która kiedyś stanowiła podstawę kubańskiej gospodarki spada z roku na roku. W ruinę popadło więcej niż połowa dawnych cukrowni i nie powstają żadne nowe. Niegdysiejszy największy światowy producent cukru obecnie sam zmuszony jest importować cukier z zagranicy.

 

3. W sezonie 2020-2021 zebrano 400 tysięcy ton cukru mniej niż planowano. Za ten fatalny wynik odpowiada przede wszystkim brak paliwa i awarie młynów, traktorów i innych maszyn. Z 56 funkcjonujących do dzisiaj cukrowni 12 były zamknięte przez cały sezon z powodu technicznej niewydolności. Oficjalnie jednak podano, że winowajcą jest embargo USA.

 

4. Inne miejscowe produkty eksportowane w ramach handlu międzynarodowego to nikiel, kobalt, środki farmaceutyczne, cygara i rum.

 

5. Największe problemy kubańskiej gospodarki stanowią trudności w sektorze energetycznym , brak rezerw dewizowych, ograniczony dostęp do wody pitnej, nieefektywna produkcja żywności i brak rozwiniętej technologii.

 

6. Prąd na Kubie pochodzi z elektrowni przetwarzających naftę, gaz ziemny i masę organiczną. W dużo mniejszym stopniu i w kooperacji z zagranicznymi inwestorami wykorzystywane są źródła odnawialnej energii wodnej, słonecznej i energii wiatru.

 

7. Prywatna działalność gospodarcza jest możliwa w ograniczonym zakresie i po absolutną kontrolą urzędów państwowych.

 

Gospodarka Kuby kakao

8. Amerykańskie embargo zostało nałożone na Kubę w roku 1960 i jest najdłużej na świecie trwającą blokadą gospodarczą i finansową skierowaną przez jeden kraj na drugi.

 

9. Najważniejszymi partnerami handlowymi Kuby są Chiny, Wenezuela, Meksyk Brazylia , Rosja, także Kanada i Unia Europejska.

 

10. Najwięcej turystów przylatuje na wyspę z Kanady, z Niemiec i z Francji