ubezpieczenie turystyczne na Kubę Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras poradnik przed podróżą na Kubę
Poradnik praktyczny

Ubezpieczenie

Ubezpieczenie turystyczne na Kubę jest koniecznością. Dla wszystkich podróżujących na Kubę istnieje bowiem obowiązek posiadania ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia podczas pobytu. Brak polisy ubezpieczeniowej może stanowić podstawę do odmowy wjazdu do kraju.

 

Zaleca się podpisanie umowy ubezpieczenia zdrowotnego z dowolnym renomowanym europejskim towarzystwem ubezpieczeniowym i zachowanie kopii w języku hiszpańskim podczas wakacji na Kubie. Ubezpieczenie z USA nie jest akceptowane.

Ubezpieczenie turystyczne na Kubę

Na Kubie, podobnie jak we wszystkich innych krajach pozaeuropejskich, nie ma możliwości skorzystania z publicznej służby zdrowia na podstawie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego EKUZ .

 

Ubezpieczenie turystyczne na Kubę jest więc nie tylko formalnym obowiązkiem podróżnika, ale przede wszystkim kwestią praktyczną. Bez takiego ubezpieczenia wszystkie opłaty związane z wizytami lekarskimi lub hospitalizacją podróżnik musiałby pokryć w całości z własnej kieszeni.


Osoby ubezpieczone korzystające z opieki medycznej na Kubie mogą ubiegać się o zwrot poniesionych kosztów leczenia na podstawie rachunków z kubańskich placówek służby zdrowia.

Kryteria wyboru ubezpieczenia

Przy wyborze odpowiedniego ubezpieczenia warto uwzględnić następujące kryteria:

 

1. Suma gwarancyjna na pokrycie kosztów leczenia
– zalecane na poziomie co najmniej 60.000 USD

 

2. Suma gwarancyjna z tytułu następstw nieszczęśliwych wypadków
– zalecane powyżej 10.000 USD

 

3. Suma gwarancyjna na koszty ratownictwa
– zalecane powyżej 50.000 USD

 

4. Suma gwarancyjna na ubezpieczenie bagażu
– kwota ubezpieczenia zależy od indywidulnej wartości bagażu

 

5. Dodatkowe opcje ubezpieczenia w przypadku uprawiania sportów wysokiego ryzyka lub pracy fizycznej

 

6. Opcjonalnie można też rozważyć ubezpieczenie turystyczne na Kubę OC w życiu prywatnym

Towarzystwa ubezpieczeniowe

Poniższe zestawienie ofert ubezpieczeniowych ma charakter informacyjny. Cubamania nie bierze odpowiedzialności za działalność żadnej z przedstawianych towarzystw ubezpieczeniowych. W przypadku zawarcia umowy ubezpieczeniowej Cubamania nie pełni także funkcji pośrednika.

ASISTUR

Ubezpieczenie turystyczne na Kubę można zawrzeć w kubańskiej państwowej firmie ubezpieczającej ASISTUR. Nawet jeśli nie wybierzesz tej opcji ubezpieczenia, warto wiedzieć czym zajmuje się ta firma.

 

ASISTUR działa jako broker ubezpieczeniowy i oferuje różnego rodzaju ubezpieczenia kubańskich firm ubezpieczeniowych.
Specjalizuje się również w świadczeniu usług assistance dla odwiedzających i ponosi odpowiedzialność za pomoc medyczną podróżnym i zagranicznym rezydentom na całym terytorium Kuby, niezależnie od formy ich ubezpieczenia.

 

ASISTUR współpracuje z biurami w głównych centrach turystycznych, całodobowym centrum alarmowym i zespołem ekspertów przeszkolonych do reagowania w nagłych wypadkach. Pełni również rolę centrali dla hotelowych biur medycznych, międzynarodowych aptek, klinik i specjalistycznych szpitali, które są akredytowane w zakresie opieki medycznej dla zagranicznych gości lub rezydentów na Kubie.

 

Firma ASISTUR kooperuje także z wieloma zagranicznymi firmami ubezpieczeniowymi assistance, aby ich świadczenia ubezpieczeniowe mogły być skuteczne na Kubie.

ERGO Hestia S.A.

Towarzystwo Ubezpieczeń ERGO Hestia S.A. oferuje szeroki wachlarz usług chroniących ubezpieczonego podczas wyjazdu zagranicznego.

 

Pakiet ERGO Podróż składa się z pięciu ubezpieczeń głównych (Pomoc medyczna i koszty leczenia, Podróż Assistance, Następstwa Nieszczęśliwych Wypadków, Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej, Bagaż) oraz wielu rozszerzeń i dodatków, które można dopasować do indywidualnych potrzeb.

 

ERGO Podróż chroni również w razie nagłego zachorowania, a także pogorszenia stanu zdrowia w związku z chorobą przewlekłą taką jak alergia, astma oskrzelowa, cukrzyca, dyskopatia, insulinooporność, miażdżyca, nadczynność i niedoczynność tarczycy, nadciśnienie, czy otyłość.

AXA

AXA oferuje standardowe ubezpieczenie turystyczne na Kubę na jednorazowy wyjazd od jednego dnia do jednego roku oraz ubezpieczenia roczne na podróże wielokrotne. Z tą druga opcją można wyjechać za granicę dowolną ilość razy, przy czym ubezpieczone są pierwsze 60 dni każdego wyjazdu. Taka polisę można opłacić jednorazowo za rok z góry lub w formie miesięcznych rat.


Ubezpieczenie turystyczne od AXA Assistance oferowane jest w trzech wariantach cenowych: Zdobywca, Podróżnik lub Urlopowicz. Każda opcja zawiera inny zakres ubezpieczenia, które należy wybrać według indywidualnych potrzeb.

Szpitale międzynarodowe na Kubie

Opieka medyczna dla obcokrajowców na Kubie jest dobra, choć nieporównywalna ze standardami w Europie. Cudzoziemcy mogą leczyć się na Kubie tylko w specjalnych szpitalach lub klinikach. Od stycznia 2021 r. leczenie jest opłacane w dolarach amerykańskich kartą kredytową. Polikliniki publiczne są zarezerwowane dla Kubańczyków i mogą leczyć obcokrajowców tylko w nagłych wypadkach.

 

Pobyt w szpitalu na Kubie to wydatek około 500 USD za pierwszy dzień pobytu. Kolejne doby są o niewiele tańsze. Wizyta lekarska kosztuje około 100 USD. Do ogólnych stawek dochodzą także opłaty za zabiegi oraz leki.

Szpitale w Hawanie

Hospital Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras

 

Adres: ulica Calle San Lázaro # 701

na rogu z ulicą Belascoaín

Centro Habana, Hawana

Telefon: +53 7 876 1210

 

Clínico Quirúrgico Hermanos Ameijeiras znajduje się w hawańskiej dzielnicy San Lazaro i jest głównym szpitalem na Kubie. Wieża budynku szpitala jest wyraźnie widoczna z Malecón między historycznym centrum a dzielnicą Vedado. Szpital działa od 1982 roku.


Szpital świadczy usługi pomocy medycznej w zakresie hospitalizacji i opieki ambulatoryjnej pacjentom krajowym i zagranicznym, w specjalnościach klinicznych, chirurgicznych i diagnostycznych. Oferuje także opiekę stomatologiczną.


W szpitalu są realizowane także programy szkoleniowe dla lekarzy specjalistów, pielęgniarek, technologów i innych, poprzez dyplomy, magisterskie i doktoranckie, a także szkolenia dla krajowych pracowników służby zdrowia.

Clínica Internacional Camilo Cienfuegos 

 

Adres: ulica Calle L #151 pomiędzy ulicą Línea i 13

Vedado, Hawana

Telefon: +53 7 833 3886

 

Klinika jest położona w centralnej dzielnicy Vedado w Hawanie.

 

Świadczy usługi medyczne dla obcokrajowców w takich specjalnościach jak medycyna wewnętrzna, ortopedia, ginekologia, stomatologia, dermatologia, laryngologia, urologia, chirurgia plastyczna, badania diagnostyczne i genetyczne, a także usługi okulistyczne. To właśnie z usług okulistycznych placówka jest znana daleko poza granicami kraju.

Centro de Investigaciones Medico-Quirurgicas CIMEQ

 

Adres: ulica Calle 216

na rogu z ulicą  Avenida 11-B

Siboney, Playa, Hawana

Telefon: +53 7 858 1000

Chirurgiczne Centrum Badań Medycznych (Cimeq) zostało założone w roku 1982 r. Klasyfikuje się jako szpital ogólny i kliniczny. W centrum prowadzona jest działalność w zakresie opieki, nauczania i badań.

 

Szpital świadczy specjalistyczną opiekę medyczną, stomatologiczną i pielęgniarską, ukierunkowaną na profilaktykę, leczenie i rehabilitację pacjentów.

 

Jest także siedzibą Sądów Krajowych dla egzaminów doktorskich nauk klinicznych i chirurgicznych oraz trybunałów sądowych dla różnych specjalności medycznych.

Clínica Central Cira García

 

Adres: Calle 20 # 4101

na rogu z ulicą Avenida 41

Miramar, Playa, La Habana

Telefon: +53 7 204 2811

Klinika jest znana na Kubie jako instytucja turystyki medycznej. Działa od ponad 70 lat, a od 30 lat specjalizuje się w opiece medycznej pacjentów z całego świata.


Jako pionier w dziedzinie turystyki medycznej na Kubie oferuje usługi zdrowotne oraz wellness dla obcokrajowców.


W klinice praktykowane są wszystkie specjalizacje kliniczne, chirurgiczne i stomatologiczne oraz fizjoterapia i rehabilitacja.

Hospital Universitario General Calixto Garcia 

 

Adres: ulica Avenida de Universidad

na rogu z ulicą 27 de Noviembre

Vedado, Hawana

Telefon: +53 7 8382205

Szpital jest placówką medyczno-dydaktyczną.

 

Do jego specjalizacji należą między innymi chirurgia ogólna, neurochirurgia neurologia, endokrynologia, pulmonologia i onkologia. Oferowane są także innowacyjne usługi w poradni bólu i poradni astmy.


Rocznie w szpitalu przyjmuje się ponad 22 000 pacjentów i przeprowadza się ponad 16 000 operacji oraz setki tysięcy badań i testów diagnostycznych.

Hospital Ortopedico International Frank País

 

Adres: Avenida 51  #19603

na rogu z ulicą 202, La Lisa, Hawana

Telefon: +53 7 262 7022

Szpital Ortopedyczny Franka País jest największym kompleksem szpitalnym na świecie zajmującym się chirurgią ortopedyczną, urazową, rekonstrukcyjną i rehabilitacyjną układu kostno-stawowego.

 

Jest także siedzibą Latynoamerykańskiej Szkoły Ortopedii i Traumatologii.

Instituto de Medicina Tropical Pedro Kourí 

 

Adres: Autopista Novia del Mediodía

KM 6 1/2

La Lisa, Hawana

Telefon:  +53 7 255 3160

Instytucja ma na celu zapobieganie, kontrolę i eliminację chorób zakaźnych. Specjalizuje się w mikrobiologii, parazytologii i epidemiologii.

 

Oprócz pomocy medyczną, prowadzi także działalność naukową.

 

W zakresie swojej specjalności współpracuje z instytucjami w innych krajach. Poza tym angażuję się w krajach trzeciego świata w walce z chorobami tropikalnymi, zakaźnymi i pasożytniczymi.

Clínica Internacional Siboney 

 

Adres: Avenida 17 #20005

pomiędzy ulicą 200 i ulicą 202

Siboney, Playa, Hawana

Telefon: +53 7 271 1123

Klinika istnieje jest stosunkowo nową placówką i istnieje od roku 2016.

 

Specjalizuje się w medycynie estetycznej i usługach jakości życia mających na celu poprawę zdrowia i samopoczucia.

Szpitale poza Hawaną

Clínica Internacional de Varadero

 

Adres: ulica Calle 61

na rogu z ulicą 1ra

Varadero, Matanzas

Telefon: +53 4 556 2122

Clínica Internacional de Varadero jest placówką świadczącą usługi medyczne obcokrajowcom przebywającym na półwyspie Varadero.

Clínica Internacional de Santiago de Cuba

 

Adres: Avenida Raul Puyol

na rogu z ulicą Calle 10

Reparto Ferreiro, Santiago de Cuba

Telefon: +53 2 26 4258

Klinika oferuje usługi medyczne, stomatologiczne, pielęgniarskie, optykę, podologię, fizjoterapię laboratorium kliniczne oraz aptekę międzynarodową.

Clínica Internacional de Trinidad


Adres: ulica Calle Lino Pérez #103

na rogu z ulicą Reforma

Trinidad, Sancti Spíritus

Telefon:  +53 4 199 6492

Klinika oferuje konsultacje lekarskie, pielęgniarstwo, aptekę, karetkę pogotowia z opieką lekarską i pielęgniarską do dowolnego miejsca w kraju, laboratorium kliniczne i całodobową stomatologię.

Clínica Internacional de Guardalavaca


Adres: ulica Calle 2da #15

pomiędzy ulicą 1ra i ulicą 2da

Playa Guardalavaca, Banes, Holguín

Telefon:  +53 24 430312

Hospital Clínico Quirúrgico Abel Santamaría


Adres: Carretera Central km 3,5

na rogu z ulicą Hermanos Cruz

Pinar del Río, Pinar del Río

Telefon:  +53 4 876 2068

Ważne informacje przed podróżą na Kubę uzyskasz także w artykule Wiza na Kubę.